Fenomen sportu kartingowego

Sport kartingowy w Tarnowie należy uznać za najprężniej rozwijający się, odnoszącym sukcesy i niezwykle ważnym oraz strategicznym dla rozwoju Miasta Tarnowa i jego mieszkańców.

Sport kartingowy przebija swoją popularnością inne ogólnodostępne dziedziny sportów. Jest nie tylko bardzo popularny, ale przede wszystkim jest dyscypliną sportową niezwykle emocjonującą i bardzo widowiskową.Dla samego człowieka sport kartingowy ma niezwykle pozytywny wpływ: wzmacnia ogólną kondycję organizmu, hartuje ciało, stanowi zdrową rozrywkę i rywalizację oraz wspaniały sposób spędzania wolnego czasu, pomaga pokonywać trudności i przeciwności dzisiejszego życia.

Karting jest dla dzieci i młodzieży podstawą wejścia do życia w zmotoryzowanym społeczeństwie. To sport dla wszystkich – dziewczyn i chłopaków. Integracyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej, osób niepełnosprawnych oraz całych rodzin. Przez ten sport, zabawę i własną dyscyplinę do efektywnej edukacji uczestnictwa w ruchu drogowym. 

Pragniemy uwidocznić możliwości współpracy między światem sportu a edukacją, w celu podkreślenia wagi sportu kartingowego, jako narzędzia kształcenia oraz wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży – powiedział Rafał Kiwior, Koordynator ogólnopolskiej akcji Przez zabawę do bezpieczeństwa.