Historia sekcji kartingowej w Tarnowie

Sekcja kartingowa działająca w Tarnowie powstała w 1978 roku w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego przy Zakładach Azotowych w Tarnowie. Założycielem sekcji był Roman Kukla. Od 1981 roku sekcję prowadził Jerzy Szczypka.

Zawodnicy wywodzili się z ZSZ przy Zakładach Azotowych. Lata 1982-1984 to okres kryzysu w tarnowskim kartingu. Kolejno zlikwidowane zostały sekcje kartingowe działające w przedsiębiorstwie „Transbud” i Pałacu Młodzieży. Na placu boju pozostała sekcja najbiedniejsza, którą niestety w roku 1985 OKU ZA postanowił rozwiązać. Sprzęt przekazano tarnowskiemu Auto-Moto-Klubowi.

Wyniki drużynowe i indywidualne zawodników od roku 1980 do 1984 przedstawiały się następująco:

Kategoria szkolno-młodzieżowa:
1980 r. – Mistrz Okręgu, indywidualnie I miejsce – Paweł Kukla.
1981 r. – Wicemistrz Okręgu, indywidualnie I miejsce – Maciej Flegel.
1982 r. – Mistrz Okręgu, indywidualnie I miejsce – Maciej Flegel, II miejsce -Eugeniusz Czesak.
1983 r. – Mistrz Okręgu, indywidualnie I miejsce –Eugeniusz Czesak, II miejsce – Paweł Pawłowicz, III miejsce – Janusz Grabarz.
1984 r. – Mistrz Okręgu, indywidualnie I miejsce – Eugeniusz Czesak, II miejsce – Marcin Gładysz.

Auto-Moto-Klub, nie mając warunków lokalowych do przechowywania sprzętu i nie znajdując innego chętnego, zaoferował sprzęt, zawodników i mechanika tarnowskiemu PKS. I tu zaczyna się nowy rozdział w historii sekcji.

Dzięki przychylności Dyrektora PKS w Tarnowie mgr inż. Jana Panka, sekcja została przejęta i w sezonie 1985 r. wzięła udział w eliminacjach pod nowym szyldem AMK-PKS Tarnów. W skład sekcji weszła grupa uczniów i pracowników tarnowskiego PKS. Sekcję prowadzą: z ramienia Auto-Moto-Klubu mgr inż. Henryk Magiera – główny energetyk Kombinatu Budowlanego, z ramienia K.PKS Tarnów mgr inż. Krzysztof Ćwik – kierownik Działu Taboru i Urządzeń Przeładunkowych, mechanikiem sekcji nieprzerwanie od 1981 roku jest pan Zbigniew Flegel – rencista Zakładów Azotowych, były żużlowiec, zawodnik Unii Tarnów.

Dzięki staraniom inż. Ćwika przejęto całość sprzętu zlikwidowanej sekcji Pałacu Młodzieży. Stan techniczny sprzętu posiadanego przez Sekcję u progu sezonu 1985 r. mógł przyprawiać o ból głowy.

Dzięki pracy zawodników, mechanika oraz przychylności Dyrektora PKS, która udostępniła zawodnikom warsztaty szkolne, sprzęt przygotowano w terminie. Na pierwszą i drugą eliminację kartingową do mistrzostw okręgu krakowskiego zawodników i sprzęt zawiózł na tor w Kielcach kierowca towarowy Oddziału K.PKS w Tarnowie Kazimierz Grzebień, który stał się „czarnym koniem” eliminacji.

Nie mając wcześniej do czynienia z kartingiem, zasiadł za kierownicą wózka, trochę dla zabawy, a trochę dla sprawdzenia swych umiejętności zawodowych. Zbigniew Flegel powiedział wtedy: ”jeśli tylko uda Ci się odpalić silnik, to będziesz mistrzem”.

Kazimierz Grzebień wygrał w kategorii popularnej I eliminacje, a następnie niemal wszystkie po kolei zawody, w których brał udział. Został indywidualnym Mistrzem Okręgu za 1985 rok i zakwalifikował się do finału Mistrzostw Polski, gdzie zajął w bardzo silnej obsadzie 17 miejsce.

Startował na ogumieniu rolniczym, które inni zawodnicy startujący na wyczynowym ogumieniu nazywali „kartoflami”.

Sezon 1985 zakończył się również pełnym sukcesem w kategorii szkolno-młodzieżowej.

Wyniki roku 1985 przedstawiały się następująco:
Kategoria szkolno-młodzieżowa: Mistrzostwo Okręgu drużynowe, indywidualnie I miejsce Marcin Gładysz, II miejsce Krzysztof Młynarczyk, III miejsce Dariusz Bogacki.
Kategoria popularna: indywidualnie I miejsce Kazimierz Grzebień.

W roku 1986 roku sekcja, pomimo znacznego odmłodzenia drużyny szkolno-młodzieżowej i to w połowie sezonu, powtórzyła sukcesy z lat poprzednich, dodając jeszcze drużynowe zwycięstwo w kategorii popularnej.

Filarem drużyny szkolno-młodzieżowej był w tym roku Krzysztof Młynarczyk, uczeń ZSZ Zakładów Azotowych, a aktualnie już ich pracownik na stanowisku tokarza.

Wyniki roku 1986:
Kategoria szkolno-młodzieżowa: Mistrzostwo Okręgu, indywidualnie I miejsce Krzysztof Młynarczyk
Kategoria popularna: drużynowe Mistrzostwo Okręgu, indywidualnie I miejsce Kazimierz Grzebień.

Nieprzerwane już od kilku lat pasmo sukcesów wzbudziło poważnie niedowierzanie komisji technicznej. Na ostatniej V Eliminacji kartingowych Mistrzostw Okręgu, która odbyła się 12 września br. w Kielcach. Sędziowie polecili rozebrać trzy silniki w celu kontroli zgodności z obowiązującymi regulaminami. Nie znaleziono żadnych niedozwolonych przeróbek.

Po prostu, po raz kolejny sekcja kartingowa AMK-PKS Tarnów okazała się najlepsza.

Wówczas sekcja liczyła 15 zawodników, 5 w kategorii popularnej i 10 w kategorii szkolno-młodzieżowej.

Na sukcesy sekcji składa się przychylna atmosfera stwarzana w PKS przez Dyrektora mgr inż. Jana Panka, finansową pomoc NSZZ pracowników Oddziału K.PKS w Tarnowie, reprezentowanych przez Przewodniczącego Jana Albina, które zakupiły dwa komplety wyczynowych, włoskich opon marki „Vega”, jak również pomoc pracowników Oddziału: tokarzy i spawaczy: Alojzego Siedlika, Henryka Bednarza, Sylwestra Wardzały i innych.

Dalszy rozwój sekcji hamuje brak sprzętu wysokiej jakości oraz brak toru kartingowego.

Tę ostatnią bolączkę sekcja ma zamiar rozwiązać, korzystając z poparcia i pomocy ZM ZSMP. Tu należy dodać, że członkowie sekcji kartingowej byli inicjatorami i założycielami organizacji ZSMP w tarnowskim Oddziale PKS. Sekcja kartingowa AMK-PKS Tarnów liczy na przychylność władz miejskich i wojewódzkich w zrealizowaniu budowy toru kartingowego w Tarnowie. 

Karting to prawdziwa pasja – małe bolidy, wielkie emocje.  

Wszystko ponownie się zaczęło w latach 2003-2004 roku, kiedy to grupa pasjonatów postanowiła reaktywować sport kartingowy w Tarnowie. I tak oto powstał ku ogólnemu zadowoleniu letni tor kartingowy przy ul. Błonie. Aktywna działalność młodych ludzi, studentów doprowadziła do przeprowadzenia po długiej przerwie pierwszych zawodów dla amatorów w tej dyscyplinie sportowej. 31 lipca 2004 roku odbyły się Kartingowe Mistrzostwa Tarnowa i kontynuowane są po dziś dzień. W latach 2004-2008 aktywnie uczestniczymy w życiu społecznym organizując i współorganizując kilkadziesiąt zawodów, imprez, szkoleń i akcji m.in. Karting Grand Prix, Świąteczne i Amatorskie Zawody Kartingowe, Imprezy Motoryzacyjne, MOTO Juwenalia 2006-2008, Otwarte Kartingowe Mistrzostwa Tarnowa 2004 -2008, społeczną akcję „Przez zabawę do bezpieczeństwa” 2004-2008. 

Spełniając oczekiwania środowiska lokalnego utworzyliśmy w 2007 roku kryty tor „SPEED RACE TARNÓW” na byłym terenie Zakładów Mechanicznych. Powstało miejsce rekreacyjno-sportowe, w którym dzieci i młodzież, mieszkańcy miasta Tarnowa, regionu Małopolski, a nawet całej południowej Polski mają okazję na niekonwencjonalną i fantastyczną przygodę, trochę adrenaliny oraz wartościowe i aktywne zagospodarowanie swojego wolnego czasu. 

Na podstawie doświadczeń oraz intensywnej pracy z dziećmi i młodzieżą w Tarnowie powstaje profesjonalny klub z sekcją kartingową w roku 2008, który zajmuje się szkoleniem i edukacją. Obecnie tarnowski sport kartingowy, dzięki fachowej pracy jest najprężniej rozwijającym się ośrodkiem w Polsce. To w Tarnowie pracuje się z dziećmi i młodzieżą szkolną, osobami niepełnosprawnymi szkoląc i ucząc kartingowych adeptów już od piątego, czy nawet czwartego roku życia. 

Tarnowski klub posiada zawodników młodych i perspektywicznych, którzy mają już na swoim koncie wiele sukcesów sportowych w regionie i na arenie ogólnopolskiej, czy światowej. Zawodnicy z Tarnowa nie tylko, rok rocznie osiągają bardzo dobre wyniki sportowe, ale również otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia oraz promują miasto Tarnów. To nie tylko bardzo liczne grono kierowców kartingowych, ale również mocna i aktywna grupa kierowców sekcji nawigacyno-turystycznej, samochodowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Sport kartingowy przebija swoją popularnością inne ogólnodostępne dziedziny sportów. Jest nie tylko bardzo popularny, ale przede wszystkim jako doskonały sport młodzieżowy jest dyscypliną sportową niezwykle emocjonującą i bardzo widowiskową oraz traktowany jest przez ogromną rzeszę osób jak codzienny sport.