Praktyczna edukacja dzieci i młodzieży priorytetem w poprawie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w latach 2020–2030

Doskonale w cele Deklaracji Sztokholmskiej do 2030 roku wpisują się realizowane w Tarnowie największe w naszym kraju projekty sportowo-edukacyjno-szkoleniowe dla dzieci i młodzieży w formie szkoleń, które realizowane są na obiekcie sportowym: Małopolskiego Ośrodka Sportów Motorowych – Torze Speed Race Tarnów.

Wyrażając wielką troskę, że ponad 1,35 miliona ludzi rocznie ginie w wypadkach drogowych, że ponad 90% tych ofiar odnotowano w krajach o niskim i średnim dochodzie, że wypadki drogowe są główną przyczyną śmierci dzieci i młodzieży w wieku 5– 29 lat oraz wyrażając wielką troskę wobec prognoz łącznej liczby 500 milionów ofiar śmiertelnych i osób ciężko rannych w ruchu drogowym na całym świecie w latach 2020–2030, walka ze śmiercią na drogach to priorytet zapobiegnięciu jako epidemii i kryzysu.

„Potrzebujemy zmiany myślenia. Musimy upewnić się, że bezpieczeństwo jest siłą napędową rozwoju mobilności i transportu” – powiedział Jean Todt tydzień temu na zakończenie 3. Globalnej Konferencji Ministerialnej w sprawie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Sztokholmie.

Zmiana myślenia, zmiana podejścia, ma przełożyć się na redukcję zabitych i ciężko rannych w wypadkach drogowych do 2030 o połowę i ma być to ścieżka ku ziszczeniu się „Wizji Zero” w 2050 roku. Ta zmiana myślenia oznacza, że bezpieczeństwo ruchu drogowego ma być traktowane na równi z innymi wyzwaniami globalnymi jak równość płci czy zmiana klimatu. Budując drogi, budując osiedla, budując szkoły, organizując imprezy, kreśląc miasta, wsie należy wpleść w to bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Mówiąc o ochronie zdrowia, należy mówić o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Myślisz samochód, mówisz bezpieczeństwo. Idziesz na spacer, myślisz bezpieczeństwo. Jadąc motocyklem, czy rowerem ubierasz kask. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego nie może być – według Strategii Zrównoważonego Rozwoju – oderwane od dnia codziennego. 

Podczas konferencji w Sztokholmie odbyły się spotkania na najwyższym ministerialnym szczeblu, gdzie ministrowie dyskutowali na temat strategii na kolejną dekadę. W tym roku kończy się bowiem Dekada Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020. Nowa strategia nie będzie czymś rewolucyjnym, jednakże z analizy raportów WHO wynika, że tylko kraje wysoko rozwinięte dokonały postępu w walce z – jak to ujęto – epidemią współczesnego świata. Kraje o niskim dochodzie nie dokonały żadnego postępu, to one generują liczbę 1,3 mln ofiar rocznie. Nie oznacza to, że państwa wysoko rozwinięte nie mają w tej dziedzinie nic do zrobienia przez najbliższe 10 lat.  

Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym mają dotyczyć władz centralnych, władz samorządowych, sektora prywatnego, w tym przemysłu, sektora usług, ale również organizacji pozarządowych, społeczeństw lokalnych, każdego uczestnika ruchu drogowego. Instytucje i biznes mają zaangażować się organizacyjnie i finansowo w inicjatywy dążące do redukcji liczby zabitych i ciężko rannych. Ministrowie wskazali, że wysoka liczba wypadków, w tym wysoka liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych wpływa negatywnie na rozwój państw, regionów i społeczeństw.

Efektem konferencji jest Deklaracja Sztokholmska przyjmująca główne założenia i cele na dekadę 2021-2030.

Deklaracja Sztokholmska w języku polskim (tłumaczenie własne)