O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy bardzo aktywną grupą ludzi, których prawdziwą pasją jest sport kartingowy. Nasza działalność poparta jest fachowym wykształceniem, doświadczeniem oraz wieloletnią praktyką osób prowadzących zajęcia i szkolenia oraz treningi. Posiadamy również odpowiednie uprawnienia i licencje.

Naszym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej, rozwój sportowych talentów dzieci i młodzieży, edukacja przez sport, budowa kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw, działań sprzyjających rozwijaniu i umacnianiu pozycji miasta Tarnowa, subregionu tarnowskiego, Województwa Małopolskiego jako mocnego ośrodka sportów aktywnych, rekreacyjnych, rodzinnych oraz motoryzacyjnych w tym sportu kartingowego na terenie całego naszego kraju oraz Europy i Świata.

Sport kartingowy jest doskonałą alternatywą na nudę, by młodzież w swoim czasie wolnym nie sięgała często po różnego rodzaju używki w tym alkohol i narkotyki. Karting jest przede wszystkim sportem o dużym aspekcie wychowawczym i edukacyjnym jak i również socjalno-integracyjnym. Naszym bardzo ważnym zadaniem jest zachęcenie młodych, aby z odwagą myśleli o swoich marzeniach, czy realizacji swoich planów i pasji sportowych. Najlepszą metodą wychowania jest budowanie systemu wartości, wskazywanie tego, co jest najważniejsze, wytyczanie granic i uświadamianie czym grozi ich przekroczenie. Powiedzenie, uważaj! Możesz te marzenia stracić, jeżeli dokonasz złego wyboru. By zachęcić młodych ludzi do odejścia sprzed komputera, czy odłożenia na bok komórki i tabletu nie ma nic skuteczniejszego niż zarażenie ich prawdziwą pasją do sportu. Taki jest jeden z głównych celów realizowanych przez nas akcji, szkoleń i zawodów.

Chcemy stworzyć młodym ludziom jak najlepsze warunki do rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego, by mogli świetnie się bawić i osiągać jeszcze lepsze wyniki sportowe – nie tylko na arenie regionalnej, ale także ogólnopolskiej czy międzynarodowej. Cel, który konsekwentnie realizujemy to również wysokie bezpieczeństwo na drogach poprzez popularyzowanie sportu kartingowego w Polsce na najwyższym poziomie. Realizujemy go m.in. poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, przygotowanie do startów w zawodach, zapewnienie najlepszych warunków do rozwoju umiejętności przyszłych kierowców wyścigowych, jak i przede wszystkim przyszłych zwykłych użytkowników dróg.  Nasze działania kierujemy do różnych grup społecznych, pań i panów, a w szczególności najmłodszych dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób niepełnosprawnych. Skuteczna poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach jest możliwa jedynie przy wspólnym wysiłku wielu instytucji.

Dlatego zalecamy rozpoczynanie od jazdy na gokartach nauki jazdy przy szkoleniu kandydatów na kierowców samochodowych. Jazdę na gokartach powinni uprawiać nie tylko interesujący się kartingiem od strony sportowej, ale wszyscy kandydaci ubiegający się o prawo jazdy.

W naszej aktywnej działalności zwracamy uwagę na to, że karting jest doskonałą szkołą motoryzacji. Udział w jazdach szkoleniowych na gokartach i licznych zawodach kartingowych oraz imprezach motoryzacyjnych to najlepszy sposób nabycia praktycznych umiejętności techniki jazdy i bezpiecznych nawyków w prowadzeniu pojazdów mechanicznych, dzięki czemu zyskujemy pewność siebie za kierownicą – co zwiększa nasze bezpieczeństwo na drodze.

Jak zaczęła się nasza przygoda z kartingiem?

Wszystko zaczęło się w latach 2003-2004, kiedy to grupa pasjonatów postanowiła reaktywować sport kartingowy w Tarnowie. I tak oto powstał ku ogólnemu zadowoleniu letni tor kartingowy przy ul. Błonie. Aktywna działalność młodych ludzi doprowadziła do przeprowadzenia po długiej przerwie pierwszych zawodów dla amatorów w tej dyscyplinie sportowej, a 31 lipca 2004 roku odbyły się Kartingowe Mistrzostwa Tarnowa i kontynuowane są po dziś dzień. Cały czas aktywnie uczestniczymy w życiu społecznym organizując i współorganizując w ciągu roku kilkadziesiąt zawodów, imprez, akcji i szkoleń dla dzieci, młodzieży szkolnej, całych rodzin oraz osób niepełnosprawnych. 

Spełniając oczekiwania środowiska lokalnego utworzyliśmy w 2007 roku kryty tor „SPEED RACE TARNÓW” na byłym terenie Zakładów Mechanicznych. Powstało miejsce rekreacyjno-sportowe, w którym mieszkańcy miasta Tarnowa, regionu Małopolski, a nawet całej południowej Polski mają okazję na niekonwencjonalną i fantastyczną przygodę, trochę adrenaliny oraz wartościowe i aktywne zagospodarowanie swojego wolnego czasu.

Sport kartingowy przebija swoją popularnością inne ogólnodostępne dziedziny sportów. Jest nie tylko bardzo popularny, ale przede wszystkim jako doskonały sport młodzieżowy jest dyscypliną sportową niezwykle emocjonującą i bardzo widowiskową oraz traktowany jest przez ogromną rzeszę osób jak codzienny sport.

Karting to sport dla wszystkich – dziewczyn i chłopaków, integracyjny dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz całych rodzin. Sport kartingowy jest podstawą wychowania młodego pokolenia i właściwym rozwojem kolejnych pokoleń bezpiecznych kierowców.

Na podstawie naszych doświadczeń oraz intensywnej pracy z dziećmi i młodzieżą w Tarnowie powstaje klub z sekcją kartingową w roku 2008, który zajmuje się szkoleniem i edukacją. Obecnie tarnowski sport kartingowy, dzięki fachowej pracy jest najprężniej rozwijającym się ośrodkiem w Polsce. To w Tarnowie pracuje się z dziećmi i młodzieżą szkolną, osobami niepełnosprawnymi szkoląc i ucząc kartingowych adeptów już od piątego, czy nawet czwartego roku życia.

Tarnowski klub posiada zawodników młodych i perspektywicznych, którzy mają już na swoim koncie wiele sukcesów sportowych w regionie i na arenie ogólnopolskiej, czy światowej. Nasi zawodnicy nie tylko, rok rocznie osiągają bardzo dobre wyniki sportowe, ale również otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia oraz promują miasto Tarnów. To nie tylko bardzo liczne grono kierowców kartingowych, ale również mocna i aktywna grupa kierowców sekcji nawigacyno-turystycznej, samochodowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.Chcemy zaprosić do naszego grona wszystkich tych, którzy mają ciekawe pomysły, w realizacji których mogą liczyć na nasze wsparcie. Oferujemy nie tylko możliwość rozwoju umiejętności, ale także spędzenie czasu w miłej atmosferze i w gronie ciekawych ludzi. Zapraszamy gorąco wszystkich chętnych do współpracy !

TARNOWSKA GRUPA KARTINGOWA TTSK K-TEAM TARNÓW